Χρώμα διαγραμμίσεων Reflex της Χρωτέχ

Χρώμα «διαγράμμισης» αλκυδικών ρητινών με χλωροκαουτσούκ Reflex για τη βαφή τσιμεντένιων γηπέδων και γκαράζ κ.α αναγνωρισμένης αξίας.

Περιγραφή προϊόντος 
Το REFLEX είναι χρώμα διαγραμμίσεως, αλκυδικών ρητινών, με χλωροκαουτσούκ. Παρουσιάζει άριστη 
πρόσφυση σε επιφάνειες από άσφαλτο και τσιμέντο. 
Συνιστώμενες χρήσεις 
Χρησιμοποιείται για διαγράμμιση οδών, χώρων στάθμευσης και για τη βαφή τσιμεντένιων γηπέδων και 
γκαράζ. 

Προετοιμασία επιφάνειας :
Το REFLEX εφαρμόζεται σε καθαρές και στεγνές επιφάνειες ασφάλτου και τσιμέντου. Σε περίπτωση 
που αυτές είναι λείες απαιτείται τρίψιμο (αγρίεμα). 
Οδηγίες εφαρμογής 
Μέθοδος βαφής: Πινέλο, ρολό. 
Διαλυτικό αραίωσης: Μ-1100. 
Ποσοστό αραίωσης: Είναι έτοιμο προς χρήση, εάν όμως χρειαστεί αραιώνεται σε ποσοστό έως 7% κ.ό.  
Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με διαλυτικό. 

Απόχρωση 
Διατίθεται σε Λευκό (Νο 6060), Κίτρινο (Νο 6004), Πράσινο (Νο 6018) και Γκρι (Νο 6094). 

 

 

Ετικέτες: 

Μοιράστε: