ακρυλικό

Ακρυλικό ελαστομερές θερμοανακλαστικό ακρυλικό Elastokryl της Χρωτέχ

Θερμοανακλαστικό ελαστομερές χρώμα εξωτερικών τοίχων ,που είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε εξωτερικούς τοίχους από μπετόν, σοβά κλπ. και διαθέτει θερμομονωτικές ιδιότητες.

Ετικέτες: