ειδικών εφαρμογών

ADHEX αστάρι γαλβανιζέ κ.α της Χρωτέχ

Tο ADHΕΧ είναι ειδικό υπόστρωμα δύο συστατικών που χρησιμοποιείται σε μη σιδηρούχες επιφάνειες 
(αλουμίνιο, γαλβανιζέ λαμαρίνα, πλαστικοί σωλήνες). 

Ετικέτες: