προιόν

Ντουκόχρωμα μεταλλικών επιφανειών Mobilac της Χρωτέχ

Περιγραφή προϊόντος :
Το MOBILAC είναι βερνικόχρωμα μεταλλικών επιφανειών, με εξαιρετική στιλπνότητα την οποία διατηρεί για με-
γάλο χρονικό διάστημα, ενώ ταυτόχρονα παρέχει και αντισκωριακή προστασία στη μεταλλική επιφάνεια.

Ετικέτες: 

Πλαστικό πολυτελείας-ριπολίνη νερού Pure Performance της Pittsburgh

Πλαστικό χρώμα πολυτελειάς,εισαγωγής, του ομίλου PPGpaintings με προδιαγραφές low-voc,μηδενικής σχεδόν οσμής και πλενόμενο.

Ετικέτες: 

Ακρυλικό ελαστομερές θερμοανακλαστικό ακρυλικό Elastokryl της Χρωτέχ

Θερμοανακλαστικό ελαστομερές χρώμα εξωτερικών τοίχων ,που είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε εξωτερικούς τοίχους από μπετόν, σοβά κλπ. και διαθέτει θερμομονωτικές ιδιότητες.

Ετικέτες: 

Στόκος αρμών δύο συστατικών ARMOPLAST της Χρωτέχ

Στόκος αρμών δύο συστατικών, βάσεως εποξειδικών ρητινών. Χρησιμοποιείται για την πλήρωση ανωμαλιών πατωμάτων από τσιμέντο, μωσαϊκό, ελενίτ. Μπορεί επι-
πλέον να εφαρμοστεί και σε πολυεστερικές ή ξύλινες επιφάνειες. 

Ετικέτες: