ριπολίνη νερού

Πλαστικό πολυτελείας-ριπολίνη νερού Pure Performance της Pittsburgh

Πλαστικό χρώμα πολυτελειάς,εισαγωγής, του ομίλου PPGpaintings με προδιαγραφές low-voc,μηδενικής σχεδόν οσμής και πλενόμενο.

Ετικέτες: 

Ultralac aqua ριπολίνη νερού της Χρωτέχ

Το ULTRALAC AQUA είναι οικολογικό βερνικόχρωμα (ριπολίνη) νερού αλκυδικών ρητινών για εσω-
τερικές και εξωτερικές επιφάνειες ξύλου ή μετάλλου.Δουλεύεται εύκολα και απλώνει ομοιόμορφα 
στην επιφάνεια, δίνοντας ένα εξαιρετικό φινίρισμα.

Ετικέτες: