χρωτέχ

Στόκος αρμών δύο συστατικών ARMOPLAST της Χρωτέχ

Στόκος αρμών δύο συστατικών, βάσεως εποξειδικών ρητινών. Χρησιμοποιείται για την πλήρωση ανωμαλιών πατωμάτων από τσιμέντο, μωσαϊκό, ελενίτ. Μπορεί επι-
πλέον να εφαρμοστεί και σε πολυεστερικές ή ξύλινες επιφάνειες. 

Ετικέτες: 

Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών NOVEPOX PRIMER 960 της Χρωτέχ

Εφαρμόζεται σε τσιμεντένιες, πλαστικές και ξύλινες επιφάνειες πριν την εφαρμογή τελικού χρώματος εποξειδικού ή πολυουρεθάνης.

Ετικέτες: 

Eποξειδικό χρώμα 2 συστατικών ΝΟVEPOX της Χρωτέχ

Το ΝΟVEPOX είναι τελικό εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών. Χρησιμοποιείται για την προστασία μεταλλικών ή τσιμεντένιων επιφανειών που υπόκεινται σε αντίξοες συνθήκες (βιομηχανικό περιβάλλον,διαρκής επαφή με υγρά). 

Ετικέτες: 

Υφαλόχρωμα-μουράβια αντιρρυπαντικό μη τοξικό NAVICOT της Χρωτέχ

To NAVICOT είναι αντιρρυπαντικό υφαλόχρωμα με βάση το κολοφώνιο. Παρεμποδίζει την προσκόλληση οστρακοειδών και θαλάσσιας χλωρίδας.

Ετικέτες: 

Χρώμα πολυουρεθάνης δύο συστατικών BOATLAC της Χρωτέχ

Χρώμα υψηλής ποιότητας και εξαιρετικών αντοχών που χρησιμοποιείται για τη βαφή πολυεστερικών (σκαφών αναψυχής), μεταλλικών και ξύλινων επιφανειών.

Ετικέτες: 

Χρώμα διαγραμμίσεων Reflex της Χρωτέχ

Χρώμα «διαγράμμισης» αλκυδικών ρητινών με χλωροκαουτσούκ Reflex για τη βαφή τσιμεντένιων γηπέδων και γκαράζ κ.α αναγνωρισμένης αξίας.

Ετικέτες: 

Σελίδες