Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών NOVEPOX PRIMER 960 της Χρωτέχ
Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών NOVEPOX PRIMER 960 της Χρωτέχ

Εφαρμόζεται σε τσιμεντένιες, πλαστικές και ξύλινες επιφάνειες πριν την εφαρμογή τελικού χρώματος εποξειδικού ή πολυουρεθάνης.

Προετοιμασία επιφάνειας 
Καθαρίζονται οι επιφάνειες από υγρασία, λάδια, σκόνες, σαθρά υλικά κλπ. και τρίβονται (αγρίεμα). Για 
πλαστικές επιφάνειες συνιστάται να προηγηθεί ελαφρύ τρίψιμο για «αγρίεμα» της επιφάνειας. 
Οδηγίες εφαρμογής 
Πριν την εφαρμογή απαιτείται καλή ανάδευση του Α συστατικού και ακολουθεί η προσθήκη του Β συ-
στατικού σιγά και υπό συνεχή ανάδευση. 
Αναλογία βαφής: 6 Α : 1 Β κ.β. 
Χρόνος ζωής μίγματος (pot life): ≥8 ώρες (10°C-30°C) (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9514-05). 
Μέθοδος βαφής: Πιστόλι, πινέλο, ρολό. 
Διαλυτικό αραίωσης: Ε-1900. 
Ποσοστό αραίωσης: Για εφαρμογή με πινέλο και ρολό: Έως 2% κ.β. [Ιξώδες βαφής: 45±5 sec (DIN 
53211-70/4mm, 20°C)] 
Για βαφή με συμβατικό πιστόλι: 4-6% κ.β. [Ιξώδες βαφής: 23±3 sec (DIN 53211-70/4mm, 20°C), 
άνοιγμα μπεκ πιστολιού: 1.5-1.8mm, πίεση αέρος: 2-2.5 atm]. 
Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με διαλυτικό Ε-1900. 
Στεγνό στην αφή: 30±10 λεπτά (ASTM D 1640-03). 
Στεγνό εις βάθος: 3±½ ώρες. 
Χρόνος επαναβαφής: Μετά από 12 ώρες. 
Πλήρης σκλήρυνση: Σε 2-3 ημέρες. 
Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής επιμηκύνονται κάτω από συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και 
αυξημένης σχετικής υγρασίας. 
Σύνηθες σύστημα βαφής 
To NOVEPOX PRIMER 960 εφαρμόζεται πριν από εποξειδικά τελικά χρώματα, χρώματα πολυουρεθάνης ή αλκυδικά χρώματα.