Στόκος αρμών δύο συστατικών ARMOPLAST της Χρωτέχ
Στόκος αρμών δύο συστατικών ARMOPLAST της Χρωτέχ

Στόκος αρμών δύο συστατικών, βάσεως εποξειδικών ρητινών. Χρησιμοποιείται για την πλήρωση ανωμαλιών πατωμάτων από τσιμέντο, μωσαϊκό, ελενίτ. Μπορεί επι-
πλέον να εφαρμοστεί και σε πολυεστερικές ή ξύλινες επιφάνειες. 

Χρησιμοποιείται για την πλήρωση ανωμαλιών πατωμάτων από τσιμέντο, μωσαϊκό, ελενίτ. Μπορεί επιπλέον να εφαρμοστεί και σε πολυεστερικές ή ξύλινες επιφάνειες. 
Απόχρωση: Μπεζ. 
Οδηγίες εφαρμογής 
Αναλογία βαφής: 2 Α:1 Β κ.β. 
Χρόνος ζωής μίγματος (pot life): 2-3 ώρες (20°C) (ΕΛΟΤ EN ISO 9514-05). 
Μέθοδος βαφής: Σπάτουλα. 
Διαλυτικό αραίωσης: Δεν αραιώνεται. 
Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται με διαλυτικό αμέσως μετά την εφαρμογή. 
Χρόνοι στεγνώματος 
Οι χρόνοι στεγνώματος έχουν μετρηθεί βάσει του προτύπου ASTM D 1640-03. 
Στεγνό: Σε 3½±½ ώρες. 
Πρακτικός χρόνος σκλήρυνσης: 24 ώρες περίπου. 
Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής επιμηκύνονται κάτω από συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και 
αυξημένης σχετικής υγρασίας. 
Ποιοτικά χαρακτηριστικά 
Πρόσφυση ELCOMETER MOD. 325 (ΕΛΟΤ EN ISO 4624-03) 
Α. Σε ΕΛΛΕΝΙΤ: min 250 lib/inch2 
Β. Σε ΞΥΛΟ: min 250 lib/inch2 
Γ. Σε ΜΕΤΑΛΛΟ: min 700 lib/inch2 
 Παρατηρήσεις 
• Το προϊόν δεν είναι ελαστομερές, γι αυτό δεν χρησιμοποιείται για την πλήρωση αρμών διαστολής. 
• Προτιμάται η εφαρμογή του σε 15°C < Θ < 25°C και σχετική υγρασία < 70%. 
• Αν το Β συστατικό παρουσιάζει ελαφρώς το φαινόμενο του «ζαχαρώματος», μπορεί να επανέλθει 
στην κανονική του μορφή με ελαφριά θέρμανση.